Logické systémy a procesory

Czech page

Popisy instalací Quartusu a GHDL se nacházejí na stránce Instalace.

Hlavní Učebnice k LSP

0.  BinarniPrerekvizita.pdf (29 str.) shrnuje kódování celých čísel v digitální technice coby bazální vědomosti,
   jejichž bezpečnou znalost předpokládají jak navazující učebnice, tak přenášky.
1. Logické obvody na FPGA (135 str.) - V2.0 z 26. září 2023 - přiblíží zapojení základních logických obvodů.
2. Úvod do návrhu obvodů v jazyce VHDL I. (96 str.) vysvětluje souběžné (concurrent) příkazy přímo převoditelné na zapojení obvodů.
3. Úvod do návrhu obvodů v jazyce VHDL II. (70 str.) - verze beta 0.51 z 6.6.2023. - rozšiřuje výklad předešlé učebnice
   o sekvenční příkazy a jejich aplikace až po čítače a posuvné registry.
    Učebnice 2 a 3 se věnují VHDL 1993 a plánuje se jejich nahrazení skripty na VHDL 2008.


* Vybraná chybová hlášení překladače Quartus  - návody jak odstanit některé chyby překladu symbolického schématu (*.bdf) .
  Acrobat Pro přímo otevře stránku, ale free Acrobat Reader tohle záměrně blokuje - v něm klikněte na tabulku na začátku dokumentu.

     ID    Message    ID    Message

Simulace Obvodu V1.1 s obrázkovým návodem jak v Quartusu simulovat logický obvod.
newNavod_ModelSim.pdf - použití programu ModelSim k simulaci 2. úlohy.


Pokročilé návody v angličtině k řešeným úlohám

Popisy VHDL

 • The Low-Carb VHDL Tutorial (Autor Bryan Mealy, 87 stran) - Jak již napovídá název "Low Carbon", jde o maximálně stručný popis VHDL,
  ovšem se spoustou příkladů. Uvítají všichni, kteří neradi čtou knihy.
 • VHDL Handbook - formát skládanky, velmi stručná reference.
 • VHDL 1993 - reference manual (Mentor Graphics, 502 stran) - referenční manuál verze VHDL 1993 používané v LSP, celkem 502 stran
  - rozhodně se nehodí jako učebnice ani pro prvotní studium, jen jako reference k hlubšímu studiu.
Interní materiály: Studenti předmětu LSP najdou další interní materiály na stránce předmětu, přístupné po přihlášení heslem do KOSu přes službu FelId.
Starší Popisy

Kopie vybrané dokumentace z webu Altera

Quartus Tutorials

 • Quartus Introduction Using Schematic Designs PDF
  - úvod do používání symnolického editoru, simulace obvodů a nahrání do desky, vhodné pro počáteční studium.
 • Introduction to Quartus II Simulation PDF
  - ukázka použití interního simulátoru pro obvod napsaný ve VHDL - hodí se v pozdějších částech.
 • Signal Tap II Logic Analyzer PDF
  - analýza obvodu přímo nahraného do desky pro pokročilejší uživatele.

Altera NIOS

Pokročilejší materiály v angličtině

ModelSim Tutorials - pro pokročilejší části kurzu

 • Using ModelSim to Simulate Logic Circuits PDF    Design Files
  - podobný popis použití funkční simulace obvodu napsaného ve VHDL.
 • Introduction to ModelSim's Graphical Waveform Editor PDF
  obecnější popis grafického rozhraní ModelSim.

Starší beta verze video kurzů (dnes spíš už jen archivní význam) - pro přehrání swf Vám stačí pouze Adobe Flash Player verze 10 a vyšší; pro přehrání interaktivního pdf potřebujete ještě AcrobatReader